Pár knih o oborech, bez kterých by se knihy samotné neobešly

22. 7. 2019 — Čtení na 4 min

Tvým úkolem, jakožto autora, je sice napsat rukopis, ale říkali jsme si, že by tě mohl zajímat i vhled do dalších oborů, které se k vydání knihy pojí. Podívej se na knihy o typografii, vydávání knih i naratologii, které ti třeba pomohou nebo tě inspirují. 

Dali jsme pro tebe dohromady knihy, které nejen nás v Pointě mnohokrát inspirovaly a po kterých často saháme. Nejde ale o příběhy nebo básnické sbírky, mluvíme o knihách, které autorům(kám) pomohou s tvorbou narativu, ze kterých se dozvědí něco o typografii nebo o celém procesu vydání knihy. 

Bylo nebylo… 

Začneme od příběhů, bez kterých by knihy nevznikaly. Knih o psaní je nespočet, navíc jsme ti ty nejlepší sepsali už v předešlém článku. Tentokrát to ale vezměme trochu odborněji a začněme rovnou v Česku. Pokud bys rád(a) věděl(a) víc o zkoumání způsobu vytváření fabulí, sáhni po knize Petra A. Bílka s názvem Naratologie. Kniha přináší nejen souvislý pohled na základní naratologické kategorie, ale i na jejich utváření od druhé poloviny 20. století.

Když už jsme u teorie, tak české literárněvědní pole nabízí zajímavé kousky i z dosud ne moc probádaných vod. Jednou z nich je i komiks a publikace Dějiny československého komiksu 20. století, kde se dozvíš o vývoji a osobnostech v minulém století. 

Zajímavé jsou i knihy Ubavit se k smrti Neila Postmana nebo Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění od Konrada Paula Liessmanna, ze kterých se dozvíš, jak dnešní společnost vnímá zábavu a masová media, tedy i knihy. 

Když mluvíme o příbězích, nesmíme zapomenout na Umberta Eca. Určitě sáhni po Šesti procházkách literárními lesy, Eco v nich rozebírá vztah mezi autorem, dílem a čtenářem v procesu tvorby a četby literárního díla. Pokud se chceš přiučit i něco o kráse a ošklivosti i jejich vnímání, neboj se ani Dějin krásy a Dějin ošklivosti

Když kniha dostává formu 

Knihy by neměly svoji podobu, pokud by se nedostaly do rukou grafiků a sazečů, kteří jim dávají řád a tvar. Typografie je proto oborem, bez kterého by se vydávání knih neobešlo, a mimo to je opravdu zajímavé podívat se na výrobu knihy i z jiného úhlu pohledu než jen autorova. Rozhodně ti doporučujeme publikaci Knihy a typografie od Martina Peciny, která je, jak stojí v anotaci, „pokusem o příspěvek k prakticky neexistujícímu ,žánru‘, zabývá se procesem tvorby knih z pohledu knižního úpravce“. V knize najdeš eseje o čtení, vztahu ke knihám, knize i knihovnách, a ještě něco navíc. Poslouží i jako příručka při navrhování beletrie, poezie i odborné literatury. Pecina se v ní věnuje tomu, co (je-li to udělané dobře) vlastně čtenář ani nepostřehne: čitelnosti, sazbě, kombinování písem a ilustrací, volbě materiálů i drobným typografickým detailům, podstatně ovlivňujícím chápání textu. 

Slovo vyjádřené obrazem 

U opravdu velkého počtu knih najdeš uvnitř „i něco víc“ než jen text. Fotky, rodokmeny a taky ilustrace. O umění ilustrací ti obecně a velmi lákavě poví kniha Umění ilustrace od Marka Wigana. Je to taková příručka, která tebe jako autora i nejen začínající ilustrátory naučí, v čem spočívá myslet vizuálně. Všechno, co se dočteš, navíc uvidíš i na ukázkách děl a zkušeností současných světových ilustrátorů.

Pokud jsi náročnější čtenář, který si potrpí na velikány ilustrace, máme pro tebe i pár tipů na kochání. Určitě za to stojí kniha Salvador Dalí: Ilustrace ze 60. let. Monografii tvoří Dalího vzácné biblické ilustrace z 60. let minulého století, které vytvořil pro unikátní vydání Biblia Sacra v Miláně. V knize k nim najdeš i fundovaný komentář. 

Pokud rád(a) zaplouváš i dále do minulosti, určitě se podívej i na svoje knihy od Milera, Sekory nebo Josefa Čapka, připomenou ti dětství a podíváš se zase na trochu jinou ilustraci.

Jak se dělá kniha? 

Tak zní otázka, na niž v roce 2003 poprvé a velmi sáhodlouze odpověděl Vladimír Pistorius. Publikace s názvem Jak se dělá kniha se letos dočkala už čtvrtého aktualizovaného vydání a najdeš v ní základní informace o vydávání knih a e-knih, o technologických pojmech, typografických zásadách, redakční praxi, práci s obrázky, ale i ekonomice vydávání knih a právních normách spojených s nakladatelským světem. 

Zajímá tě, jak proměnit svůj rukopis v knižní projekt a jak se co nejlépe připravit na předprodejZde najdeš vše stručně a jasně vysvětlené!

Pokud rukopis teprve dopisuješ nebo ho máš hozený v šuplíku a nevíš, co dál se svým snem vydat knihu, přidej se k nám. Vydej ji s Pointou, která ti se vším kolem vydání knihy pomůže a dá ti další návody, jak celý proces úspěšně zvládnout.