Pár knih o oborech, bez kterých by se knihy samotné neobešly

Úkolem autora je sice napsat rukopis, ale neuškodí, když získá vhled také do dalších oborů, které se s vydáním knihy pojí. Vybrali jsme několik zajímavých knih o typografii, naratologii i nakladatelském byznysu. Třeba ti pomohou nebo tě inspirují.

Začněme od příběhů. Bez nich by totiž knihy nevznikaly. Knihy o psaní jako takovém už jsme proprali minule a naťukli jsme i témata naratologie a literární teorie. Dnes půjdeme po dalších konkrétních oborech a tématech, které by tě jako autora mohly zajímat.

Výroba knih obecně

Jak se dělá kniha? Na tuhle otázku ve své publikaci sáhodlouze odpověděl nakladatel Vladimír Pistorius. Poprvé už v roce 2003, čtvrtého aktualizovaného vydání se dočkala letos. Najdeš v ní základní informace o vydávání knih a e-knih, o technologických pojmech, typografických zásadách, redakční praxi, práci s obrázky, ale i ekonomice vydávání knih a právních normách spojených s nakladatelským světem.

Typografie

Bez grafiků a sazečů by knihy neměly řád ani tvar. Chceš-li se na jejich výrobu podívat právě z tohoto úhlu, začti se do publikace Knihy a typografie od Martina Peciny. Dozvíš se v ní spoustu zajímavostí o věcech, které jsou pro knihu zásadní, a přitom je čtenář vlastně ani nepostřehne. O sazbě, čitelnosti, kombinování písem a ilustrací nebo o tom, jak drobné typografické detaily podstatně ovlivňují chápání textu.

Ilustrace

O ilustrátorském umění ti obecně a velmi zábavně poví kniha Vizuální myšlení. Umění ilustrace od Marka Wigana. Je to neobvykle pojatá příručka, která autory, začínající kreslíře i lidi z dalších kreativních oborů naučí, v čem spočívá myslet vizuálně. Všechno navíc představuje i na ukázkách děl současných světových ilustrátorů.

Mark Wigan je britský ilustrátor a malíř. Je z Chesteru, ale tahle žába, kterou pomaloval, je ve městě Hull.
Foto: Chris Jobling / Flickr

Estetika

Na Umberta Eca už jsme ve vztahu k literární teorii narazili, soubor jeho přednášek Šest procházek literárními lesy je pro spisovatele skoro povinná četba. Určitě ale nevynechej ani jeho Dějiny krásy a Dějiny ošklivosti: dvě odborné, a přitom poutavé knihy o tom, jak se vyvíjelo vnímání toho, co je krásné, a co ošklivé, v průběhu historie i v různých společenstvích.

Mediální teorie

Kniha Ubavit se smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy pochází z pera teoretika médií Neila Postmana. Vyšla už v roce 1985, ale téměř prorockým způsobem mluví o tom, jak společnost vnímá zábavu a masová média. Rozhodně čtení za přečtení a poslouží ti přinejmenším jako dobrý základ k promování vlastní knihy.

A co dál, až budeš mít našprtáno? Můžeš se pustit do příprav vlastní knihy.