Jak se mění knižní průmysl? O knihách, inovacích i Pointě mluvila Veronika Mahdalová

Nové aplikace, možnosti publikování i způsoby, jak příběhy přiblížit čtenářům třeba pomocí sociálních sítí. Doba jde kupředu a spolu s ní i knižní průmysl. O jeho inovacích promluvila na dubnových Creative Talks i naše CEO Veronika Mahdalová.

Na dubnových Creative Talks se sešli Barbora Votavová z Albatros Media, Veronika Mahdalová z Pointy a Matyáš Ostříž z CreativeDocku, aby ukázali, jakým úskalím český knižní trh čelí, ale i jaké jsou jeho novinky a jak drží krok s dobou digitální.

Jak už víš, naše Pointa je alternativní cestou, co se vydávání knih týká. Autoři u ní mají větší svobodu, ovlivňují velké množství věcí, které jsou součástí celého procesu vydání knihy. „Je to jedna ze zásadních věcí, o které autorům jde. Mají kontrolu nad knihou, mohou ovlivnit její formát, grafickou stránku, vybírají si své knižní kolegy,“ vyjmenovala Veronika některé výhody Pointy.

Běžně totiž musejí autoři, pokud chtějí svůj rukopis vydat, projít nakladatelským kolečkem, které se skládá ze zaslání rukopisu nakladateli, čekání na odpověď a případně připomínky k rukopisu. Mnohým se ale rukopis vrátí ne kvůli kvalitě textu, přijetí ovlivňují i ediční plány, žánr knihy a další aspekty.

Zleva Barbora Votavová, Veronika Mahdalová, Matyáš Ostříž a Jiří Caudr. Foto: Jan Nechvíle.

Proto Veronika během svojí prezentace zdůraznila, že Pointa je otevřená platforma, na kterou může přijít kdokoliv. Autor, čtenář, knižní kolega. Pointa nemá redaktora, který by rozhodoval o tom, který rukopis vyjde, nemá ani dlouhodobý ediční plán. „To ale neznamená, že se vydají všechny rukopisy, které autoři na platformu nahrají. Rukopis totiž musí projít třemi kvalitativními procesy, které přirozeně vyfiltrují ty knihy, které vyjdou. Prvním je náš etický kodex, druhým je sehnání knižních kolegů, kteří budou na knize pracovat. Pokud autor kolegy nesežene, je to pro nás míra kvality, a kniha tudíž do předprodeje nejde. Posledním a nejdůležitějším procesem je předprodej a čtenáři, kteří se do něj zapojí a knihu podpoří, a tím pádem rozhodnou o (ne)vydání knihy,“ popsala proces Veronika.

A jakým výzvám podle Veroniky Pointa jakožto alternativa čelí? „Jednou z nich je všeobecný mindset lidí. Obecně panuje domnění, že beletrie je něco, co není potřeba financovat crowdfundingem. Lidé to očekávají spíše u fotoknih, cestopisů, které jsou nákladné kvůli fotografiím a jejich tisku, ale ne u beletrie.“

“Pointa je otevřená platforma, na kterou může přijít kdokoliv. Autor, čtenář, knižní kolega.” Foto: Jan Nechvíle.

Druhou je pak budování komunity kolem projektu a trojici uzavírají předprodeje jako takové, aby byly úspěšné. Na všem se ale v Pointě pracuje. S autory se pracuje online (diskuse na platformě i skupina autorů na Facebooku) i offline (vzdělávací setkání V čem je pointa?). Navíc autoři na blogu Pointy najdou unikátní obsah – guide pro autory, který jim na základě zkušeností s předchozími autory ukazuje, jak na předprodej, textaci odměn, marketing nebo i natočení videa. A řada článků se neustále rozrůstá.

Pointa nedávno oslavila půl roku ostrého provozu. Za tu dobu pomohla autorům vybrat přes milion korun na 15 úspěšných předprodejů, 4 knihy již spatřily světlo knižního světa. Pokud chceš i ty pomoct splnit další sny o vydání knihy, podívej se do našich předprodejů.