Co je normostrana a tisková strana?

Počet tiskových stran a normostran hraje v procesu vydání knihy důležitou roli. Určení správného počtu je klíčové jak pro práci knižních kolegů, tak pro výpočet ceny tisku. V tomto článku se proto podíváme podrobněji na to, v čem se tyto termíny liší, kdy se používají, a také se podíváme na to, jak počet normostran a tiskových stran správně určit.

Co je normostrana?

Normostrana (NS) se počítá na základě počtu znaků v textu a nezávisí na počtu stran v rukopisu, ať už v textovém editoru, nebo tištěné knize. Znakem se rozumí písmena, číslice a interpunkční znaménka. 1 normostrana odpovídá 1800 znakům textu včetně mezer. Například tedy text obsahující 3600 znaků včetně mezer představuje 2 normostrany. Text obsahující 4500 znaků představuje 2,5 normostrany.

Počet znaků včetně mezer lze zjistit v textových editorech. Například v aplikaci Microsoft Word zjistíš počet znaků kliknutím na „Počet slov“ na stavovém řádku v levém dolním rohu.

Totéž platí pro aplikace OpenOffice.org Writer a LibreOffice Writer. Ve verzích MS Word 2007 a 2010 najdeš položku Počet slov v kartě Revize. V programu Pages z kancelářského balíku Apple iWork je tato informace dostupná v Inspektoru v sekci Dokument, v podsekci Informace. V aplikaci Dokumenty Google najdeš počet znaků včetně mezer v nástroji Počet slov.

Když znáš počet znaků včetně mezer, stačí jej vydělit číslem 1800, a dostaneš tak počet normostran daného dokumentu.

Co je tisková strana?

Tisková strana (TS) je jedna stránka ve vytištěné knize. Pokud si tedy například v knize nalistuješ stranu 98, jedná se o jednu tiskovou stranu, a to bez ohledu na obsah stránky – může být prázdná, obsahovat jedno slovo nebo 1000 slov – stále se jedná o jednu tiskovou stranu. Strana 99 už je pak další tiskovou stranou. Každý list papíru v knize má tedy dvě tiskové strany.

Kdy mám používat TS a kdy NS?

TS se používá při nastavování fyzických parametrů knihy. Cena tisku se totiž odvíjí od počtu tiskových stran.

NS se používá zejména při spolupráci s redaktorem, korektorem a sazečem, kteří pro určení ceny potřebují znát spíše množství textu, se kterým budou pracovat, než výsledný počet tiskových stran.

Existují samozřejmě výjimky a speciální případy, které vyžadují individuální přístup. Například v případě poezie je sice počet normostran nízký, redaktor má ale práce s textem mnohem víc. Cena se pak proto může odvíjet od počtu básní.

Jak zjistím počet tiskových stran, když nejsem grafik ani sazeč?

Orientační výpočet z normostran zjistíš při nastavování parametrů knihy na platformě Pointy. Počet tiskových stran nastavíš podle počtu normostran, který se ukazuje červeným textem pod posuvníkem.

Tento výpočet je ale velmi orientační, protože nemá zohledněny specifické prvky knihy jako grafický design, věkové určení, žánr, množství ilustrací či fotografií, speciální formát knihy apod. Vychází se zde ze standardních formátů knih pro dospělé s převážně textovým obsahem, dostatečnými okraji, většími nadpisy kapitol a rezervou.

Další možností, jak zjistit počet tiskových stran, je pak konzultace rukopisu s grafikem nebo sazečem, kteří s knihami pracují a mohou tak poskytnout hrubý odhad na základě formátu, počtu normostran textu, žánru a přítomnosti ilustrací nebo fotografií v knize.

Jak je to u dětských knih?

Dětské knihy jsou speciálním případem. Běžně totiž mají větší písmo, ilustrace a méně textu na stránku. V případě dětských knih je proto důležité situaci konzultovat přímo s grafikem.

Pro velmi orientační výpočet můžeš vydělit počet slov ve svém rukopisu počtem slov na stránce jiné dětské knížky, která je určena pro stejnou věkovou skupinu a má podobný vzhled. K výslednému číslu je pak potřeba ještě připočítat rezervu 8 stran.

Jak je to s poezií?

Dalším speciálním případem je poezie. Zde je většinou možné počítat 1 báseň jako 1 tiskovou stranu (pokud básně nejsou hodně dlouhé) a k výslednému číslu připočítat rezervu 8 stran.

Co když mám v knize fotografie, ilustrace, diagramy apod.?

Pokud jsou fotografie, ilustrace či diagramy umístěny na celou stránku, je výpočet jednoduchý – přidá se jedna tisková strana pro každou fotografii.

Pokud se však nejedná o celostránkové obrázky, nejlepší je situaci konzultovat přímo s grafikem, případně odhadnout počet tiskových stran na základě velikosti obrázků. Například čtyři ilustrace velikosti přibližně čtvrtiny stránky by znamenaly přidání jedné tiskové strany.

Jaká rezerva by měla být zahrnuta v počtu tiskových stran?

Je vhodné počítat cca 8 stran na titulní stranu (stránka na začátku knihy s názvem knihy, jménem autora a logem nakladatelství), poděkování, tiráž, obsah atd.

Proč jsou počty tiskových stran vypočítávány po 16?

Knihy se tisknou po sekcích nazývaných archy, které obvykle obsahují 16 stránek. Tyto sekce se následně skládají do knihy. Tisk knih s počtem stran, který není dělitelný 16, je ekonomicky nevýhodný. Paradoxně by mohlo být dražší vytisknout knihu o 122 stránkách než knihu o 128 stránkách.

Co když jsem zadal(a) nesprávný počet stran?

V nastavení parametrů knihy

Pokud sis u projektu v parametrech knihy nastavil(a) nesprávný počet tiskových stran, můžeš se kdykoliv vrátit do nastavení a počet stran upravit.

Ve smlouvě

Pokud zjistíš, že je v nějaké smlouvě s knižním kolegou (kolegyní) uveden chybný počet normostran nebo tiskových stran, je nutné o tom daného kolegu (kolegyni) informovat. Také je potřeba o chybě informovat Pointu na e-mailu dikyvam@pointa.cz, ve kterém je třeba sdělit název projektu a jméno dané(ho) knižní(ho) kolegy (kolegyně). Původní smlouvu smažeme a s knižní(m) kolegou (kolegyní) můžeš následně uzavřít novou smlouvu. Je nutné projít celým procesem poptání a uzavření smlouvy znovu.

Doufáme, že ti tento článek pomohl lépe porozumět oběma pojmům. Nezapomeň, že přesný výpočet tiskových stran může být v některých případech složitý a je pak důležité situaci konzultovat například s grafikem nebo sazečem. Pokud máš nějaké další otázky, můžeš nám napsat na e-mail dikyvam@pointa.cz.

Píšeš do šuplíku? Splň si svůj sen a vydej knihu s Pointou! Zajistíme ti tisk, ISBN i distribuci do knihkupectví.