Jak probíhá samofinancování knihy na Pointě?

Na crowdfundingovou kampaň se necítíš nebo nemáš časové kapacity, ale rád(a) bys využil(a) možností, které Pointa nabízí? Můžeš zvolit formu vlastního financování. Stejně jako u crowdfundingu si pak budeš moct vybrat všechny knižní kolegy, se kterými budeš na knize pracovat, výsledná podoba knihy bude plně na tobě a zařídíme ti distribuci do knihkupectví i e-shopů v Česku i na Slovensku.

Jak to probíhá?

1. Nastavení parametrů a složení knižního týmu

Na platformě Pointy si založíš svůj autorský účet a knižní projekt. Zvolíš si formát knihy, počet tiskových stran a kolik kusů budeš chtít nechat vytisknout.

Po určení parametrů knihy se ti otevře možnost poptávky knižních kolegů. Pro vydání knihy na Pointě je nutné uzavřít spolupráci se 4 knižními profesionály – s redaktorem, korektorem, grafikem a sazečem. Vybrat si ale můžeš i další knižní kolegy – například ilustrátora, blogera, fotografa, influencera, betačtenáře a další. Více o poptávání jednotlivých rolí najdeš v tomto článku.

2. Potvrzení rozpočtu a posouzení rukopisu

Ve chvíli, kdy budeš mít složený knižní tým a uzavřené smlouvy se všemi knižními kolegy, které plánuješ využít, nás prosím kontaktuj na dikyvam@pointa.cz se svým rukopisem. Společně si potvrdíme parametry knihy a celkovou částku potřebnou pro její výrobu.

V případě financování prostřednictvím crowdfundingové kampaně zájem o knihu určují čtenáři svými příspěvky. Když se rozhodneš pro vlastní financování, posuzuje rukopis redakce Pointy. Některé tituly u nás totiž není možné formou vlastního financování vydat – typickým příkladem je poezie. Důvodem k odmítnutí rukopisu ale může být také například rozpor s naším etickým kodexem. Pokud rukopis splní naše kritéria, můžeme se společně posunout do další fáze.

3. Uzavření smluv s Pointou a fakturace

Abychom mohli knihu vydat a následně distribuovat, je nutné uzavřít vydavatelskou a distribuční smlouvu. U distribuce si vybíráš ze 3 možností – plná distribuce Pointou, distribuce autorem nebo sdílená distribuce. Více o jednotlivých typech distribuce si můžeš přečíst v tomto článku.

Společně se smlouvami dostaneš také fakturu k úhradě nákladů na výrobu knihy.

4. Práce na knize

Po podpisu smluv a úhradě faktury tě kontaktuje kolega z Pointy, který ti bude po dobu celého procesu vydání oporou a obdržíš od něj veškeré informace k postupu výroby knihy – od redakčních úprav přes sazbu až po přípravu finální verze pro tisk. Spojíš se s nasmlouvanými knižními kolegy a pustíte se do práce, aby mohla kniha co nejdříve vyjít. 😊

Už víš, jakým způsobem chceš svou knihu vydat? Tak se rovnou zaregistruj!