DILIA. Jaká agentura se skrývá pod touto zkratkou a co ti jako autorovi může přinést?

knihovna

Pokud jsi vydal(a) knihu, vyděláš samozřejmě hlavně na jejích prodejích. Věděl(a) jsi ale, že můžeš získat finanční odměnu třeba i na jejích výpůjčkách v knihovně nebo kopírování? Právě s tím ti pomůže DILIA: Divadelní, literární a audiovizuální agentura. Co je pro to třeba udělat a jaké další služby DILIA autorům nabízí, si můžeš přečíst v rozhovoru s jejím ředitelem kolektivní správy, vedoucím mediálního oddělení Janem Bartákem.

Můžete prosím ve zkratce představit DILIA zejména pro ty, kteří ji neznají?

DILIA (plným názvem Divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.) je spolkem, který se především v oblastech tvorby vymezených jeho názvem věnuje ochraně práv autorů. A to dvojím způsobem – v rámci takzvané kolektivní správy a na bázi agenturního zastoupení.

Shrnuto na dřeň: DILIA v rámci agentury sjednává individuální licenční podmínky, uzavírá smlouvy, řeší případy neoprávněného užití děl, inkasuje a vyplácí licenční odměny, a to především v oblasti divadla, audiovize a literatury. Činnost v oblasti kolektivní správy takto stručně shrnout nelze, podrobně se jí věnují následující otázky.

Autory vyzýváte k přihlášení se do kolektivní správy. Co to kolektivní správa je?

Kolektivní správa autorských práv je hromadný výkon a uplatňování majetkových autorských práv kolektivním správcem – tedy subjektem, který k tomu má oprávnění od ministerstva kultury. Základ činnosti kolektivního správce je obdobný jako v případě agentury výše, s tím rozdílem, že kolektivní správce je v některých oblastech výkonem práv (tedy uzavíráním smluv a výběrem autorských odměn) pověřen přímo ze zákona a že tak činí hromadně, za celý „repertoár“ (aneb na rozdíl od agentury nesjednává individuální podmínky za jednoho autora, na jedno dílo).

Jaké výhody přináší autorům registrace do kolektivní správy?

Základní výhodou pro autora je, že získá podíl na odměnách v oblastech, kde DILIA vykonává kolektivní správu ze zákona (například za půjčování děl v knihovnách či kopírování děl na kopírkách). Ale výhodou jistě je i samotný fakt evidence autora a děl u kolektivního správce, v jeho databázi, která je v dnešní době podstatná i pro povědomí o díle a o nutnosti vypořádat práva při jeho užití.

Jaké podmínky musí autor pro registraci splnit?

V zásadě jde o identifikaci své osoby a svých děl pro účely evidence do databáze kolektivní správce.

To se děje podpisem smlouvy o výkonu kolektivní správy a takzvanými ohláškami děl. DILIA má pro obojí k dispozici webový portál, registrace autora i evidence jeho děl tak v současnosti probíhá přes internet.

Plynou pro registrované naopak nějaké povinnosti?

S registrací do kolektivní správy DILIA nejsou spojeny žádné poplatky a podobně. Povinnosti v zásadě spočívají v identifikaci autora a jeho děl, jak je uvedeno výše, a udržování těchto údajů v aktuálním stavu.

Za co jako autor mohu získat odměny a v jaké výši?

Tato otázka je příliš široká na to, aby ji bylo možné zodpovědět v rámci tohoto rozhovoru. A to s ohledem na šíři repertoáru, kterou DILIA reprezentuje na straně jedné (literární autoři, překladatelé, autoři původní rozhlasové tvorby, režiséři, scenáristé, autoři českého znění filmů a TV tvorby….), i z hlediska početnosti zdrojů odměn, kde DILIA uzavírá licenční smlouvy, resp. vybírá odměny na straně druhé.

Co se týče odměn autorů knih, vše se odvíjí od několika proměnných, jako je třeba role autora, množství vydaných knih, zájem o konkrétní výpůjčky a podobně.

V podrobnostech si dovolím odkázat na naše webové stránky a kolegyně, které mají evidenci autorů na starosti (viz dilia.cz/autori).

Pokud jsem knihu vydal(a) už nějaký čas zpátky, ale o DILIA jsem nevěděl(a), mám možnost získat odměny zpětně?

Ano, nově registrovaní autoři mají nárok na odměny z kolektivní správy tři roky zpětně.

Je něco dalšího kromě kolektivní správy, co autorům poskytujete?

Autoři mohou využít agenturních služeb, o kterých jsem mluvil výše, tedy zejména služby individuálního zastupování a licencování, dále je to například takzvaná „úschova“ rukopisů či scénářů, která slouží jako jistota pro autora, než rukopis nebo čerstvý scénář „pošle do světa“, tedy nakladateli či producentovi.