Jak vypadá výroba knihy v tiskárně?

tisk_knihy

Na to jsme se byli podívat v Durabu, kde se právě vyráběl jeden z našich titulů Partnerské přešlapy. Durabo je ofsetová tiskárna, která kromě knih vyrábí i katalogy, kalendáře, brožury a spoustu dalších produktů. Disponuje grafickým studiem, kde se kontrolují finální tisková data, a moderním vybavením pro tisk a knihařské zpracování. Odpovídá také za kompletaci, balení a distribuci knih. Pojď se s námi krok po kroku podívat na to, jak v takové tiskárně fyzicky vzniká kniha.

Než se kniha dostane do tiskárny…

Vydání knihy je běh na dlouhou trať. Pokud vydáváš knihu s Pointou, na pultech knihkupců přistane zhruba půl roku po úspěšném předprodeji. Ještě předtím, než skončí v tiskárně, musí nutně projít rukama a očima minimálně čtyř knižních kolegů či kolegyň, kteří budou mít na starost redakci, korekturu, grafiku a sazbu rukopisu. Další čas zabere výroba knihy ve vybrané tiskárně. 

Co přesně se v tiskárně děje?

  1. Kontrola grafických podkladů

Před samotným tiskem posíláme do tiskárny od nás z Pointy hotová tisková data. Podklady jsou zkontrolovány přímo v grafickém studiu tiskárny, v případě zjištění chyb jsou vráceny či upraveny na místě. Následně data v požadovaném formátu pro tisk putují do CTP studia, kde se vyrábějí tiskové desky.

  1. Výroba tiskových desek

CTP je takzvaná osvitová jednotka, ve které se z tenkého kovu vytvoří tiskové desky. Probíhá to tak, že se na hliníkové pláty pomocí laseru nasvítí požadovaný motiv, který se následně vyvolá, a vzniknou desky připravené na tisk.

CTP

Takhle vypadá CTP osvitová jednotka, která vyrábí tiskové desky. 

  1. Tisk knihy

V Durabu využívají pro výrobu knih ofsetový tisk. Ten je založený na tisku z plochy v kombinaci tiskových a netiskových míst a principu odpudivosti mastných tiskových barev a vody.

Tiskne se na moderním stroji sestávajícím z tiskových věží. Jde o nepřímý tisk, kdy nejprve dochází k nánosu barev na gumový povrch válců, ty se pak obtiskem přenášejí na papír.

Celobarevného tisku je dosaženo spolutiskem čtyř základních barev modelu CMYK: azurové, purpurové, žluté a černé.

  • Tisk knižních archů

Jednotlivé stránky knihy se netisknou každá zvlášť, ale na velké tiskové archy. Na těch je hned několik různě otočených a poskládaných stránek podle určitého systému tak, že jsou po složení správně orientované a seřazené.

Jednotlivé složené archy (můžou být spojené knižní nití), které zahrnují všechny strany knihy, se poskládají za sebou a vytvoří takzvaný knižní blok. Ten je tak připravený na spojení s obálkou.

knizni_arch
  • Výroba obálky

Na stejném principu, který jsme popsali výše, jsou vytisknuty i obálky. Těch je obvykle vytištěno na archu vícero, jsou ořezány a následně, v případě měkké vazby, obvykle potaženy laminační folií. Můžou být i lakovány, případně doplněny ražbou. Tím je obálka pro brožovanou knihu připravena.

obalka_partnerske_preslapy
  1. Ořez a lepení

V případě brožované (měkké) vazby se předem ořezaná a připravená obálka slepí dohromady s knižním blokem. Tím je kniha v surovém formátu v podstatě hotová. Následně putuje do trojřezu, kde se ze tří stran ořeže, a tím vzniká její finální verze.

lepicka

Lepička v tiskárně Durabo. 

Výroba knihy s pevnou vazbou

V případě vázané (pevné) vazby se musí zhotovit knižní desky. Ty se skládají ze dvou lepenkových přířezů a potahu. Knižní desky jsou spojeny s předsádkou, na kterou se nanese lepidlo a slepený, dopředu ořezaný knižní blok se do knižní desky vtáhne a zalisuje. Zbývá nalepení kapitálku a vypálení knižní drážky. Ta kromě estetické funkce zlepšuje komfort otevírání knížky. Pro lepší představu, o čem je řeč, se můžeš podívat na tento náhledový obrázek, případně si doma otevřít jakýkoli titul v pevné vazbě. 

A za jak dlouho je kniha hotová?

Výroba jedné celé knihy v tiskárně trvá několik dní. K jednotlivým výrobním fázím, které jsme přiblížili, je třeba započítat třeba i čas mezi nimi na schnutí tisku či lepidla.

  1. Balení a distribuce

Po vytisknutí knih práce pro tiskárnu nekončí. Zbývá poslední, ale neméně důležitý proces, a to je balení a distribuce knih. Knihy se obvykle balí do fólie po několika kusech podle jejich tloušťky, aby se při přepravě nepoškodily. Následně jsou distribuovány zadavatelům a zanedlouho se objeví i na pultech knihkupectví a v rukou čtenářů.