Autorský honorář a jak ho danit

Daně: návod pro autory

Když vydáš knihu, bude ti nakladatelství zasílat určité procento z prodaných výtisků – tvůj autorský honorář. Jak často? Jak ho správně zdanit? A musíš si kvůli němu zakládat živnostenské oprávnění? Na všechno jsme se zeptali zkušené účetní a konzultantky Eva Bartasové.


Přiznání k dani z příjmů se na finanční úřad podává každý rok do 1. dubna. Zaměstnanci, kteří mají jen příjmy ze zaměstnání, na něj obecně nemusí myslet, protože za ně daň z příjmů vyřizuje zaměstnavatel. Osoby s jinými příjmy než ze zaměstnání a OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) si daně a ostatní povinnosti řeší každoročně samy nebo s pomocí účetního.

Jenže: když vydáváš knihu, stáváš se OSVČ vždycky. A každý rok, kdy bude v prodeji, budeš muset podat daňové přiznání. O tom ještě níže.

Vyúčtování pro autory

Pokud jsi například v roce 2019 vydal(a) knihu u Pointy, pošleme ti na začátku roku 2020 honorář a zároveň vyúčtování za předchozí rok. Včas, abys své daňové přiznání stihl(a) vyřešit. Vyúčtování ti přijde za každý kalendářní rok, během kterého byla kniha v prodeji, i kdyby to bylo třeba jen po dobu jednoho měsíce.

Ve vyúčtování najdeš:

  • informaci o účetním období
  • soupis všech prodaných knih (v kamenných obchodech, na e-shopech, v elektronické podobě)
  • výpočet částky z prodeje, která ti připadne

Svůj autorský honorář musíš vždycky přiznat. I kdyby bylo na vyúčtování jen pár stovek (obvykle to bude výrazně víc). A jak to udělat? Podívejme se na několik možných případů.

1 •— Jsi zaměstnanec a autor zároveň

Daňové přiznání řešíš sám (sama).

Do 15. února následujícího roku požádáš svého zaměstnavatele, aby ti vystavil:

  • potvrzení o zdanitelných příjmech ze zaměstnání (pro finanční úřad)
  • potvrzení o době trvání zaměstnání (pro Českou správu sociálního zabezpečení – sociálku)

Do 1. dubna podáš daňové přiznání na finanční úřad. Jako zaměstnanec a zároveň autor provozuješ vedlejší činnost OSVČ. Nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání na finanční úřad podáš i přehled na sociálku a na zdravotní pojišťovnu. Takto to platí, pokud máš příjmy z opakované činnosti (několik let za sebou), což se dá po vydání knihy předpokládat. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění platíš až od druhého roku po zahájení činnosti, a to jen za určitých podmínek.

2 •— Jsi OSVČ, ale nemáš živnostenské oprávnění

Existují činnosti, které osoba samostatně výdělečně činná může provozovat, i když nemá „živnosťák“ a IČO. Jsou to takzvaná svobodná povolání, mezi která patří například advokacie, lékařství a lékárnictví, finanční a daňové poradenství, tlumočnictví. A také umělecká činnost včetně té autorské, to potom příjmy vznikají na základě autorského zákona.

Pokud patříš do některé z těchto skupin, nemusíš mít živnostenské oprávnění. Pokud se u tebe jedná o hlavní činnost, musíš ale platit daň z příjmů a také minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění. Musíš odevzdat daňové přiznání, uvést v něm celkové příjmy a výdaje ze své činnosti a odevzdat přehledy na sociálku a zdravotní pojišťovnu (stejně jako v bodě 1). Výdaje doložíš na základě zpracovaného účetnictví, daňové evidence nebo je vypočítáš procentem z příjmů. U autorů se nárokují výdaje ve výši 40 % z příjmů.

Možná v rámci své autorské činnosti píšeš do novin nebo přispíváš do rozhlasu či televize. Pak sis nejspíš zvykl(a) na to, že autorské honoráře do deseti tisíc dostáváš už zdaněné patnácti procenty a v daňovém přiznání je neuvádíš. Ty nad deset tisíc naopak přiznáváš a daníš je. U autorských honorářů z prodeje knih dostáváš příjmy nezdaněné, a proto je vykazuješ v přiznání k dani z příjmů.

Když vydáš knihu, stáváš se vždy OSVČ a musíš podat daňové přiznání.
Foto: Šárka Kymplová

3 •— Jsi OSVČ s živnostenským oprávněním

Jde o všechny fyzické osoby, které podnikají na základě živnostenského zákona. Mají živnostenské oprávnění (dříve živnostenský list), mají IČO, samy si platí zálohy na sociální i zdravotní pojištění. A také ony každý rok podávají přiznání k dani z příjmů. Svoje příjmy poníží o výdaje a tento rozdíl daní.

Výdaje doloží na základě zpracovaného účetnictví, daňové evidence nebo je vypočítají procentem z příjmů (paušálem). Zemědělci a řemeslníci si nárokují 80 %, ostatní živnostníci 60 % a autoři (svobodná povolání) si nárokují výdaje ve výši 40 % z příjmů. Pokud mají tito lidé více druhů příjmů, sledují je a uvádějí v přiznání k dani z příjmů odděleně – v příloze. U různých druhů příjmů se uplatní příslušná procenta.

Pokud patříš do této skupiny, musíš samozřejmě přiznat i svůj autorský honorář. Uplatňuješ-li výdaje výpočtem procenta z příjmů, je paušál v případě autorského honoráře 40 %. To znamená, že tvoje náklady odpovídají čtyřiceti procentům a daň se vypočítá ze zisku, který dělá šedesát procent. Příjmy a výdaje z této činnosti musíš v přiznání vždy uvést – ať už daníš paušálem, nebo vedeš daňovou evidenci, případně účetnictví.

4 •— Nejsi OSVČ ani zaměstnanec

Sem patří například studenti do 26 let, rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, invalidní důchodci, senioři v řádném nebo předčasném invalidním důchodu a lidé se statutem pečovatele. Pokud jsi v jedné z těchto skupin a poprvé se ocitáš v pozici autora, stává se z tebe tímto okamžikem OSVČ. Autorská činnost je pro tebe činností vedlejší.

Znamená to, že i ty musíš podat přiznání k dani z příjmu a také přehledy na sociálku a na zdravotní pojišťovnu.

Povinnost registrace

Pokud vydáš knihu, a tím pádem víš, že tvůj příjem nebude jednorázový, ale opakovaný, stáváš se vždy OSVČ. A to okamžikem, kdy očekáváš příjem z této činnosti (například podepíšeš smlouvu s nakladatelem). Na finanční úřad se registruješ do patnácti dnů, na sociálku a zdravotní pojišťovnu do osmého dne od tohoto okamžiku.

Zálohy na sociálku a zdravotní pojišťovnu v prvním roce neplatíš, pokud jsi OSVČ s vedlejší činností. Jsi-li OSVČ s hlavní činností, jsou pro tebe stanoveny minimální zálohy. V dalších letech platíš zálohy, které vycházejí ze skutečnosti z předchozího roku uvedené v přehledech.

Kam dál?