Jak získat ISBN? Pointa ho zařídí za tebe

16. 4. 2019 — Čtení na 3 min

Pokud se pohybuješ v literárním světě, asi ti nemusíme vysvětlovat, že kódy ISBN a knihy k sobě neodmyslitelně patří. Co ale možná nevíš, je fakt, že pokud se rozhodneš vydat knihu s Pointou, tak se o přidělení ISBN ani zaslání povinných výtisků nemusíš vůbec starat.

Jaké jsou výhody ISBN, jak se získává a co se po jeho získání musí udělat? Pro zajímavost jsme pro tebe základní informace o ISBN i povinných výtiscích sepsali, ale zásadní sdělení je pro tebe jiné: Když vydáváš knihu s Pointou, tak se, na rozdíl třeba od samonákladu, o ISBN, jeho zařizování ani nic s ním spojeného nestaráš. Všechno za tebe zařídíme my.

Pro začátek je dobré říct, že účast v systému ISBN je dobrovolná a autora nic nestojí. Proto není důvod ho nedoporučovat.

Jaké jsou výhody ISBN?

Když svoji knihu necháš označit kódem ISBN, dostane se do knihovních systémů – bude ji tak možné najít v databázích národních i mezinárodních. Z ISBN se také dá lehce vygenerovat čárový kód EAN.

Jaké jsou povinnosti, když ISBN získáš?

S ISBN, resp. s EAN pracují všichni knihkupci i obchodní domy. Proč? Je jednoznačnou identifikací při manipulaci s knihou. Navíc prodávat knihy se čtečkou čárových kódů je pro ně mnohem pohodlnější a z hlediska evidence prodeje přesnější.

Pokud ISBN ke knize získáš, měl(a) bys ho v knize uvést. Ideálně na druhé straně dole, v tiráži a na zadní straně obálky ve spojení s EAN. Pokud bys měl(a) přidělenou řadu ISBN a svým jednotlivým knihám by sis přiděloval(a) ISBN sám(sama), měl(a) bys vyplnit také elektronickou hlášenku do Národní knihovny ČR a následně bys rozeslal(a) povinné výtisky do knihoven.

Jak se ISBN získává?

Musíš se obrátit na Národní knihovnu, ta ti podle tvých nakladatelských záměrů přidělí jedno číslo, několik čísel nebo rovnou chronologickou řadu čísel (10, 100, 1000).

Abys získal(a) řadu čísel ISBN, musel(a) bys do Národní knihovny zajít osobně a se živnostenským listem. Pokud bys vydával(a) jen jednu knihu (vlastním nákladem), agentura ISBN by ti výjimečně přidělila jen jedno číslo ISBN.

Jak ISBN a EAN vypadají?

Od 1. ledna 2007 má kód ISBN (ISBN13) stejnou strukturu spolu s kódem EAN13. Shluky čísel kódu ISBN se oddělují pomlčkami.

Elektrotechnická schémata a zapojení 1

ISBN 978-80-7300-229-9, EAN 9788073002299

978 – prefix čárového kódu

80 – identifikátor pro Česko (a Slovensko)

7300 – identifikátor nakladatele (7300 má přiděleno nakladatelství BEN – technická literatura). Identifikátor může být 4/5/6místný.

229 – pořadové číslo knihy nakladatele (zde: z číselné řady 1000 čísel). Může nabývat hodnot 0 až 9/99/999, aby celkový počet číslic kódu ISBN (EAN) byl 13.

9 – kontrolní součtová číslice (0 až 9)

Před dřívějším datem existovala pro EAN a ISBN (ISBN10) rozdílná čísla.

Nic z toho ti ale u nás nemusí hlavu zatěžovat. Vše kolem ISBN, odeslání povinných výtisků atd. za tebe na Pointě vyřešíme my, aby ses mohl(a) věnovat práci na svojí knize.


Zajímá tě, jak proměnit svůj rukopis v knižní projekt a jak se co nejlépe připravit na předprodejZde najdeš vše stručně a jasně vysvětlené!

Pokud rukopis teprve dopisuješ nebo ho máš hozený v šuplíku a nevíš, co dál se svým snem vydat knihu, přidej se k nám. Vydej ji s Pointou, která ti se vším kolem vydání knihy pomůže a dá ti další návody, jak celý proces úspěšně zvládnout.

Kategorie: Kniha s Pointou