Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů
Přečtěte si prosím, jak pracujeme s vašimi osobními údaji. Součástí dokumentu je i důležité poučení o vašich právech, která vůči nám máte.

Kdo s vašimi údaji pracuje a jak nás můžete kontaktovat
Správcem je CreativeDock s.r.o. IČO: 289 88 442, Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod. sp. zn. C 158121 („CreativeDock“). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem privacy@creativedock.cz.

Proč a jak s vašimi údaji pracujeme
S vašimi údaji pracujeme za těmito účely:

  1. Příprava nabídky: Žádáte nás o zaslání nabídky na naši službu a v souvislosti s tím nám poskytujete údaje k přípravě nabídky. Jsou to vaše kontaktní údaje a preference ohledně nabízené služby. Právním základem pro zpracování je případná příprava nabídky (opatření před uzavřením smlouvy s vámi), přičemž ji vytváříme na vaši žádost. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez údajů nemůžeme připravit nabídku.
  2. Zasílání cílených marketingových sdělení na základě vašeho výslovného souhlasu: Na základě vašeho výslovného souhlasu jsme oprávněni vás informovat o novinkách, na kterých pracujeme, posílat vám cílené nabídky na naše další služby či jiná obchodní sdělení týkající se průzkumu trhu a vykonávat související marketingové činnosti jako vyhodnocování vašich osobních údajů pro účely zasílání cílených nabídek. K tomu použijeme informace, které nám poskytujete v žádosti o nabídku. Pokud používáte naše další služby nebo o ně projevíte zájem, pak k zasílání novinek použijeme i informace o vašich preferencích ohledně našich dalších služeb. Na základě všech zpracovávaných údajů se můžeme rozhodnout, jaké nabídky vám pošleme. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat a to tak, že v žádosti o nabídku zaškrtnete příslušné políčko odvolání souhlasu, nebo tak, že se přes odkaz v emailu s novinkami odhlásíte z odběru novinek, případně nám pošlete email, kde napíšete, že nesouhlasíte se zasíláním novinek. V tom případě ukončíme zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění uvedených účelů:

  1. Za účelem přípravy nabídky budeme s vašimi údaji pracovat až do odeslání nabídky a dále do okamžiku, kdy buď uzavřeme smlouvu nebo nám řeknete, že nemáte zájem. Když se nic z toho nestane do jednoho roku od vyplnění formuláře (například pokud nebudete na nabídku reagovat), nebude už vaše údaje pro tento účel dál zpracovávat.
  2. V případě udělení souhlasu za čelem zasílání cílených marketingových sdělení budeme s vašimi údaji pracovat maximálně 10 let. Pokud do té doby souhlas odvoláte, přestaneme s údaji pracovat okamžitě.

Komu můžeme vaše údaje předat
Vaše údaje můžeme předat zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby. S vašimi údaji se bude pracovat jen v EU, kde je zajištěna jejich ochrana.

Vaše osobní údaje dále sdílíme v rámci skupiny CreativeDock, a to pro účely dodržování právních a smluvních povinností CreativeDock, ochrany práv a právem chráněných zájmů majetkově propojených osob, péče o klienty a vzájemného informování o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů.

Jaká jsou vaše práva
Právní předpisy na ochranu osobních údajů vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete od nás požadovat přístup k vašim osobním údajům, omezení zpracování vašich údajů, jejich výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na privacy@creativedock.cz a my vám rádi pomůžeme s uplatněním vašich práv. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.