informace o zpracování osobních údajů

1.

Společnost Albatros Media a.s. se sídlem Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 28377141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14206 sp. zn. C 293575, (dále jen „Správce“), bude ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávat tyto kategorie Vašich osobních údajů:

 • identifikační a kontaktní údaje (například jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa)
 • informace související s využíváním služeb Pointa Publishing a vašimi nákupy na našem e-shopu
 • informace z naší telefonické, e-mailové či osobní komunikace

2.

Výše zmíněné budou zpracovávány k následujícím účelům:

 • užívání platfromy pointa.cz (např. registrace profilu, umožnění komunikace mezi autory a knižními profesionály, umožnění zveřejnění knižního projektu, nákup knih);
 • telefonické i e-mailové komunikace;
 • zasílání obchodních sdělení
 • nabízení služeb a výrobků
 • adresné nabídky dalších knih z nabídky Pointa Publishing a souvisejících služeb a benefitů od Pointa Publishing a autorů knih
 • organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez této možnosti

3.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů k Výše uvedeným účelům je plnění smlouvy a uskutečnění oprávněného zájmu Správce, kterým je realizace obchodů a služeb. 

4.

Pokud předkupujete knihu nebo knihy, Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa) budou zpřístupněny autorovi (případně osobám spolupracujícím s autorem), předkoupené knihy nebo knih za účelem plnění smlouvy spočívajícího v poskytnutí odměn dohodnutých v předprodeji, například v napsání osobního věnování a/nebo dohodnutí osobního setkání, pokud je to součástí příspěvku na autorovu knihu.

5.

Pokud využíváte platformu Pointa Publishing jako autor nebo kolega, budou Vaše osobní údaje zpřístupněny rovněž osobám, se kterými jednáte o spolupráci, za účelem jednání o uzavření smlouvy a případně plnění smlouvy, bude-li uzavřena.

6.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, ale vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také následujícími zpracovateli/příjemci:

 • Albatros media a. s., se sídlem na adrese Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, IČO: 28377141, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 14206, účetní oddělení
 • diginew s.r.o., se sídlem na adrese Panenská 4236/66, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 07103816, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 41580, správce e-shopu.
 • Česká pošta, s.p., se sídlem na adrese Politických vězňů 909/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO: 47114983, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565, přepravní společnost

7.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi vámi a Správcem a 3 roky po skončení tohoto vztahu. Pokud se nestanete zákazníkem Správce, Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 6 měsíců.

8.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Pro uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat písemně do sídla naší společnosti nebo elektronickou poštou na adresu dikyvam@pointa.cz.