Jak představit svoji knihu jednou větou?

12. 2. 2019 — Čtení na 4 min

Hlavní téma a myšlenka knihy. Výchozí bod celého tvého projektu, od kterého se bude odvíjet hledání čtenářů a třeba i předprodejová strategie knihy. Jak ale něco, co má vystihnout podstatu tvé knihy, dát na papír pomocí jedné věty a jak se k hlavní myšlence vlastní knihy dostaneš?

Tvá kniha by měla mít hlavní téma, označované i jako hlavní myšlenka, které bude odrážet její podstatu. Co si pod tím představit a jak se k zásadní věci, jako je téma a hlavní myšlenka dostat? Zkus si projít následující text a odpověz si na pár otázek: Jaký náhled na život, svět nebo lidstvo tvá kniha nabízí? Proč a o jaké hodnoty se opírá a co je její přidanou hodnotou? Když si dáš práci, abys hlavní myšlenku knihy vystihl co nejlépe, bude hotový i v naší terminologii nazvaný perex knihy, bez kterého se v předprodeji neobejdeš.

1•— Hledání hlavního tématu pomocí námětů

Po měsících práce jsi hotový s rukopisem. I když jsi psaním trávil hodně času, nemusí být zcela jasné, co je hlavní myšlenkou knihy, a tudíž i projektu. Ohlédni se zpět a zamysli se nad hlavní postavou či postavami, mohou ti usnadnit hledání tématu knihy. Prošli si tví hrdinové nějakou velkou změnou? Vyvíjel se jejich pohled na život? Zkus si odpovědět a říct si, proč se v „životech“ literárních hrdinů změny odehrály a co se díky nim změnilo.

2 •— Vypíchnutí předem vybraného úhlu pohledu

Dalším možností je výběr obecného námětu, kterého se příběh a kniha týkají. Zkus se zaměřit na to, co se stalo s tématem knihy díky tvému úhlu pohledu. Příkladem může být příběh s tematikou lásky. Ta má velmi široké pojetí a jako taková není hlavním tématem, ale konkrétní pohled na ni už by být mohl! Měl by sis stát za tím, co jsi napsal. Zkus si proto své hlavní téma, které už jsi možná našel, doplnit do následující věty:

Autor této knihy věří/nevěří v ________.  

Mluvili jsme o příkladu lásky. Ta může pobláznit, popálit, dobývat, bolet, být nestálá. Téma, které doplníš do věty, by tak mohlo vypadat třeba takhle: Autor této knihy nevěří v pravou a osudovou lásku.

3 •— Definování hlavního tématu pomocí šablon

Musíš si být jistý, že si stojíš za svým a máš vše kolem tématu srovnané. Možná ti pomůže i „vzor“, pomocí kterého ti hlavní téma vyplyne.

Nezahrnuj do tématu specifické postavy nebo stěžejní body knihy. Perspektiva, kterou jako autor použiješ, by se měla dát přenést i na lidi a situace mimo literární příběh.

Nebuď povrchní a „průhledný“. Fakt, že válka je špatná, se nedá vyvrátit, ale sám o sobě není tématem. Použij podrobnosti z příběhu a jdi trochu hlouběji. Co je na válce špatné? Jak válka ovlivňuje postavy, jejich literární svět nebo charakter?

Nedělej z knihy poradnu. Prohlášení typu „Měl bys být se svou rodinou“, „Neměl bys pít a kouřit nebo jíst maso“, nejsou tématem, jde o návrhy. Drž se svého tématu, které by mělo vycházet z důkazů, které čtenář najde v příběhu. Třeba že rodina společně může překonat lecjakou překážku.

Nepoužívej klišé jako „Jednou lhář, navždy lhář“ nebo „Činy jsou silnější než slova“. Najdeš je v nespočtu knih a měl by ses jim vyhnout, protože mají jen málo společného se silou literatury nebo skutečně reálným pohledem na svět.

Zkus si podle rad následující větu doplnit tak, abys co nejlíp popsal hlavní téma svojí knihy a její poselství:

V (název knihy) autor představuje myšlenku, že (tvůj úhel pohledu na téma).

Vždy si to budeš muset upravit podle toho, kolik podrobností chceš v definici tématu mít. Navíc pokud zvládneš vystihnout hlavní myšlenku svojí knihy, máš hotový perex knihy, který potřebuješ pro předprodej.

4 •— Trocha inspirace na závěr

Nastínili jsme ti, jak se doprat hlavního tématu své knihy co nejsnáz. Na závěr pro tebe máme pár příkladů.

Romeo a Julie. William Shakespeare ve hře předkládá myšlenku, že idea lásky je silnější než nenávist.

Memento Radka Johna. Z blízkosti vykresluje, co vše je člověk ze svého těla i života ochoten obětovat drogám, které ničí nejen jednotlivé osudy, ale i rodiny.

Hledá se Nemo. Ukazuje, že strach je mnohdy nebezpečnější než nebezpečí samo.  

V neposlední řadě, až si určíš hlavní téma své knihy, a tak i projektu, se zamysli nad pár otázkami: Je téma zajímavé a pro koho? Nevyšlo už moc podobných knih? Bude mít dostatek čtenářů?

Zajímá tě, jak proměnit svůj rukopis v knižní projekt a jak se co nejlépe připravit na předprodejZde najdeš vše stručně a jasně vysvětlené!

Pokud rukopis teprve dopisuješ nebo ho máš hozený v šuplíku a nevíš, co dál se svým snem vydat knihu, přidej se k nám. Vydej ji s Pointou, která ti se vším kolem vydání knihy pomůže a dá ti další návody, jak celý proces úspěšně zvládnout.

Kategorie: Průvodce autora